Rooshover

DE 8 ARCHETYPES


 

De juiste persoon op de juiste plaats

Net als bomen komen mensen het beste tot hun recht als ze op de juiste  plek wortelen. Vandaar dat Interim Forest een indeling in 8 archetypes heeft ontwikkeld om opdrachtgevers ook te ondersteunen bij de selectie van de juiste interim-professional op basis van sociale kwaliteiten. Dit biedt de interimmer een extra kans om zijn of haar unieke kwaliteiten te etaleren. Voor de opdrachtgever is het bovendien een mogelijkheid om nog gerichter te selecteren.

 

Roos van Leary

De archetypes van Interim Forest zijn gebaseerd op een eeuwenoude, Keltische bomencirkel. Aan de bomen uit deze mythologische cirkel zijn karakterkwaliteiten gekoppeld zoals die in de - meer hedendaagse - Roos van Leary zijn ontwikkeld. Deze unieke zoeksleutel maakt het opdrachtgevers mogelijk ook een gerichte en gefundeerde soft skills-selectie te maken, waardoor het makkelijker wordt het juiste individu voor een specifiek project te selecteren.

 

Soft skills-match

Om een gerichte selectie te maken van de benodigde sociale kwaliteiten voor een interim-opdracht zijn door Interim Forest dus diverse boomtypes benoemd. Iedere interim-professional is in zijn profiel gekoppeld aan een archetype, waardoor de opdrachtgever in staat is om een soft skills-match te maken op basis van persoonlijke drijfveren, sociale kenmerken en toepassingsgebieden van de interim-professional. De specifieke kenmerken van alle archetypes zijn hieronder in detail uitgewerkt.BETEKENIS VAN DE ARCHETYPESResultaatgericht

Drijfveer

Hierbij wordt in een competitieve en prestatiegedreven praktijkomgeving primair ervaring opgedaan en als gevolg hiervan wordt ook secundair kennis vergaard.

Kenmerken

Het kenmerkende van deze stijl is het spontane leren en het al doende werk- en leerervaring opdoen. Succes en resultaat wordt geprezen en winnen is belangrijker dan meedoen.

Toepassingsgebied

Deze stijl wordt vooral toegepast in omgevingen die resultaat- en succesgedreven zijn, die voortdurend in beweging zijn en waar in korte termijnen gedacht wordt.

Ik ben ervan overtuigd dat...

Ceder

De bepalende: is ondernemend, vastbesloten, handelt zelfverzekerd.

Ik ben het er echt niet mee eens.

Den

De aanvallende: confronteert, is moedig, geeft kritiek.

Betekenisgericht

Drijfveer

Hierbij wordt in een veilige en verantwoorde omgeving het opdoen van kennis en ervaring gecombineerd en wordt samenwerking op prijs gesteld. Werkzaamheden worden onderling besproken en gedeeld en kritiek wordt zoveel mogelijk beperkt.

Kenmerken

Het kenmerkende van deze stijl is het vergroten van het zelfvertrouwen van het individu.

Toepassingsgebied

Deze stijl wordt vooral toegepast bij mensen die sociaalgedreven zijn en niet primair succes- of resultaatgericht.

Hoe zie je dat voor je?

Cipres

De flexibele: is volgzaam, stelt open vragen, luistert, kan relativeren.

Ja maar, als je dat gaat doen, dan...

Kastanjeboom

De kritische: plaatst terecht vraagtekens, werpt helder bezwaren op.

Structuurgericht

Drijfveer

Hierbij wordt in een gestructureerde en doelmatige (leer- of praktijk)omgeving ervaring opgedaan.

Kenmerken

Het kenmerkende van deze stijl is een doelgerichte, gestructureerde en weloverwogen functie- en taakgerichte aanpak. Hierbij wordt gebruikgemaakt van duidelijke instructies, duidelijke afspraken, realiseerbare doelen en realistische verwachtingen.

Toepassingsgebied

Deze stijl wordt met name toegepast bij mensen die duidelijkheid en vooral direct resultaat verlangen.

Wat wil je dat ik doe?

Berk

De meegaande: een stille kracht, houdt zich op de achtergrond, is rustig en trouw.

Wat kan ik doen om te helpen?

Hazelaar

De ondersteunende: is behulpzaam en attent, gaat voor draagvlak.

Inhoudgericht

Drijfveer

Hierbij wordt in een vrije en ontdekkende (leer)omgeving theoretische kennis opgedaan.

Kenmerken

Het kenmerkende van deze stijl is het individuele en zelfsturende karakter.

Toepassingsgebied

Deze stijl wordt vooral toegepast bij mensen die (objectief) kennis willen opdoen, ontwikkelingsgericht zijn en individueel ingesteld.

Ik stel voor dat we...

Beuk

De leidende: overweegt meerdere oplossingen, neemt initiatief.

Ik denk dat je gelijk hebt...

Olijfboom

De meegaande: maakt verbinding, heeft inlevingsvermogen.

Interim-professionals
Contactgegevens
Interim Forest
Keizerstraat 7
5751 MR Deurne

T: 024 - 202 21 84
E: info@interimforest.com
W: http://interimforest.nl/